Hi! welcome on my "dark" pages! At first... default language is english. If U want you can change it on right bar. After select is change on left bar on hyperlinks. If is some problem, tell me! THANX! have a fun!


Ahoj! Vitajte na mojich tmavých stránkach! Najprv... primárne je nastavená angličtina. Ak chcete, zmeňte si to v bloku napravo. Po voľbe sa zmenia len adresy odkazov na ľavej. Žiadna vizuálna zmena. Ak by bol nejaký problém, dajte vedieť! Dík! Veľa zábavy želám!